Onderwijs / Ondernemend leren in de praktijk

    

Joris ontmoet Somnox,                      Tim en Annelies (Bunzl),
Rabo Innovation Awards                   Packaging Innovations


1. Gewoon Doen ondersteunt onderwijs, bedrijven en overheid in:

Het verbeteren van de aansluiting onderwijs-bedrijfsleven;
► Bredere talentontwikkeling bij jongeren door ondernemend leren in de praktijk

Wist je dat hierdoor:
► De uitval van leerlingen/studenten in het Onderwijs met 50% kan worden teruggedrongen?
► Jongeren met veel meer plezier leren als een deel van het Onderwijs buiten de
     schoolbanken plaatsvindt?
► Bedrijven hierdoor beter gaan samenwerken en meer succes hebben?

In opdracht van het onderwijs, bedrijfsleven en overheid
ontwikkelen we hiertoe gerichte activiteiten en programma's.


Je kunt hierbij denken aan:
► Het organiseren van bedrijfsexcursies en inspiratie tours voor medewerkers, leerlingen,
     studenten, docenten, directies, MT en Raden/Colleges van Bestuur/van B&W;
► Het werven van gastdocenten;
► Het verzorgen van professioneel accountmanagement gericht op bijvoorbeeld het
     verwerven van stage/afstudeer-opdrachten;
► Kansen omzetten in concrete concepten voor onderwijsvernieuwing en innovatie;
Coaching en mentoring.

Bedrijfsexcursie Heel Metaal Doetinchem

2. Gewoon Doen ondersteunt bedrijven en organisaties in het vroegtijdig en aansprekend
doen ontwikkelen en begeleiden van:
► young professionals
► high potentials.

Wist je dat:
► 50% van deze jonge talenten het bedrijf verlaat binnen 2 jaar na in diensttreding?
► Ze dit in 50% van de gevallen doen omdat ze het gevoel hebben zich niet verder
     te kunnen ontwikkelen?
► Imago, betekenisvol bezig zijn, ontwikkelingsmogelijkheden, uitdaging, plezier
     en werksfeer voor jongeren minstens zo belangrijk zijn als salaris?

Kortom: belangrijk dat hier aandacht voor is!

We ondersteunen je bij het creëren van een vitale werkomgeving, onder andere door het opzetten van kleinschalige persoonlijke programma's, traineeships etc.
Is dit wat voor jouw bedrijf/organisatie? Fijn als je contact opneemt!

Proeftuin voor talent, opdrachtgever Wie Zorgt

3.
Gewoon Doen heeft het logo, de huisstijl en de website vernieuwd.

 
Hierboven zie je het nieuwe logo in Rood-wit-zwart, de nieuwe huisstijlkleuren, ook op een LinkedIn post. Deze post was bedoeld om mensen uit te nodigen om zich aan te melden als gastdocent tijdens het event Ondernemer voor de klas van de minor Event Management van de HAN. Daarnaast de nieuwe visitekaartjes, het co-branded notitieblok en de dubbel bedrukte A5-promotiekaart voor een gratis marketingscan. Het notitieblok met promo-kaart zat in de goodybag die de ondernemers die dag meekregen.

Heel blij is Gewoon Doen met student en ondernemer Bas Lindhout (24) en het interview dat door hem is afgenomen:
http://ondernemervoordeklas.nl/dare-to-be-different/

Wij zijn er trots op sponsor en partner geweest te zijn voor dit evenement.
http://ondernemervoordeklas.nl/sponsors-partners/

 
Robin, Raymon, Jochem, Heike, Bas en Mireille... bedankt voor de leuke samenwerking!

Deze website is inmiddels opgefrist en aangepast incl. het doorvoeren van de hernieuwde positionering na marktoriëntatie.

Van idee/visie, branding, commerciële strategie, marketing- en content(strategie) tot en met transformatie, innovatie en realisatie, alsmede de website en linkbuilding, title tags (SEO): Gewoon Doen.
Logo, huisstijl, doorvertaling naar materialen: realisatie in co-productie met Ariadne Nijsse, Dineis.

Gewoon doen