Dare to be different... &
                                               Samen zorgen we voor meer plezier!

     Jongeren, leerlingen, studenten, young professionals, high potentials
     Gewoon Doen heeft zo'n 20 jaar ervaring in het mogen begeleiden van jongeren als
     leiders en ondernemers van de toekomst.

     ► Arlette is klankbord voor jongeren en studenten en zij voor haar, ze biedt ondersteuning in
          talentontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, creativiteit en ondernemerschap.
     ► Ze daagt jongeren en studenten uit en zij haar, Arlette zorgt voor samenwerking en
          verbinding en biedt anderen een bredere blik.

      Jongeren brengen frisse energie en meer vitaliteit                                                            

     Jongeren komen met hun onbevangen kijk tot verrassende en slimme inzichten;
     belangrijk voor de groei en toekomst van een bedrijf/organisatie. Daarnaast brengen ze
     met hun frisse energie meer vitaliteit in organisaties.
         
     Arlette stimuleert bedrijven en organisaties om de denk- en doe-kracht van jongeren in te
     zetten voor duurzame innovatie, ondernemend leren, verbetering van klantrelaties en
     -processen en meer ontspanning en plezier!

    Op de foto:
    Bedrijfsexcursie met Tim (19) bij Yellow Wings, Teuge